Czasownik – Karta pracy – Klasa 6

Materiał cyfrowy
  1. Określanie form gramatycznych
  2. Wypisywanie czasowników ze zdań
  3. Definicja czasownika – uzupełnianka
  4. Przykłady czasowników
  5. Odmiana czasownika według wskazówek
  6. Krzyżówka
  7. Tabela – odpowiednie formy czasowników
Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja

prymus

Z wykształcenia polonistka i edytorka tekstu oraz graficzka. Prezentacje, karty pracy, wklejki i inne materiały dydaktyczne z różnych przedmiotów. Znajdziesz tu również pakiety oraz propozycje na całe lekcje, które nie tylko nauczą, ale również zainteresują.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *