Figury przestrzenne w QR kodach

Materiał cyfrowy

Gra „Figury przestrzenne z QR kodami” została stworzona z myślą o lekcjach powtórzeniowych lub kontrolnych w klasie szóstej.
Przygotowany przeze mnie zestaw kart jest przeznaczony do pracy indywidualnej, ale zapewne można spróbować pracy w parach.
Uczeń otrzymuje 16 kostek domina – na ośmiu znajdują się zadania tekstowe dotyczące pola powierzchni i objętości sześcianu i prostopadłościanu oraz pierwsza część qr kodu, a na pozostałych ośmiu druga część qr kodu oraz rozwiązanie zadania. Gra polega na rozwiązaniu podanego zadania w zeszycie przedmiotowym lub na karcie pracy i dopasowaniu do niego rozwiązania. Jeśli operacja została wykonana prawidłowo po zeskanowaniu qr kodu uczeń otrzyma krótką informację zwrotną np. Doskonałe rozwiązanie!

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6
Przedmiot Matematyka
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

szajka-edukacyjna

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *