Jak nazywać emocje i opisywać przeżycia? – Karta pracy – Opis przeżyć wewnętrznych

Materiał cyfrowy
  • Dopasowywanie emocji do rysunków
  • Dokańczanie zdań zwrotami
  • Opis zachowania osób
  • Synonimy do nazw uczuć i stanów
  • Dopasowywanie emocji do zachowań – tabela
Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja

polonistka z duszą

Z wykształcenia jestem magistrem filologii polskiej. Pracuję w Szkole Podstawowej. Na lekcjach wykorzystuję metody aktywizujące. Z zainteresowaniem i wielką pasją tworzę pomoce edukacyjne. Nauczyciel - to nie tylko mój zawód, ale również pasja i misja.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *