Jak wykorzystać myślenie wizualne podczas lekcji matematyki. Nagranie szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli matematyki, zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Może być ono również przydatne prywatnym nauczycielom oraz rodzicom uczniów w edukacji domowej.

Podczas pierwszej części szkolenia przedstawiam teorię myślenia wizualnego w odniesieniu do nauczania matematyki, omawiam wybrane zastosowania i dzielę się esencją mojego 5-letniego doświadczenia w wykorzystywaniu tego narzędzia podczas lekcji matematyki.

Druga część szkolenia zawiera trzy instrukcje, jak na kartce A4 zaplanować matematyczną notatkę wizualną dla uczniów klas 4-6, 7-8 szkoły podstawowej i 1 klasy szkoły ponadpodstawowej. Razem ze mną narysujesz notatki wizualne na tematy: „System dziesiętny”, „Potęgowanie potęgi” oraz „Funkcja liniowa”.

Po zakupie szkolenia otrzymasz .pdf z linkiem oraz hasłem.

Kategorie ogólne Myślenie wizualne
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Matematyka
Dokumenty
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja

Matematyczne obrazki

Matematyczne obrazki powstały z potrzeby serca, aby wspierać uczniów przez przekazywanie im wiedzy matematycznej w krótkiej, zabawnej i obrazkowej formie. Z upływem czasu okazało się jednak, że jest ono głównie źródłem inspiracji dla nauczycieli matematyki.

Publikując kolejny matematyczny obrazek wysyłam w świat intencję, aby edukatorzy celowo korzystali z myślenia wizualnego podczas zajęć matematycznych.

W moim sklepie znajdziesz:
- ukryte obrazki wykonane w Google Sheets,
- pixel arty wykonane w Google Sheets,
- labirynty matematyczne do druku,
- sudoku do druku,
- rysowane karty pracy do druku,
- ćwiczeniowe karty pracy do druku,
- nagrania szkoleń związanych z wykorzystywaniem myślenia wizualnego w nauczaniu i uczeniu się matematyki.

Musisz się zalogować i musiałes pobrać ten plik, aby wysłać recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.