Kiedy czytasz – o co pytasz?

Materiał cyfrowy

Materiał „Kiedy czytasz – o co pytasz?” zawiera pytania do tekstu ułatwiające wnikliwe czytanie, podzielone na trzy części: w tekście, poza tekstem i o tekście. Wymaga to od ucznia poszerzenia spojrzenia na tekst i odniesienia go do szerszego kontekstu. Uczniowie mogą wybrać pytania, pracować podzieleni na grupy nad konkretna pulą pytań  lub odpowiedzieć indywidualnie na wszystkie. Materiał stanowi też pomoc dla nauczyciela, który chce pracować metoda pytań pogłębiających rozumienie tekstu.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , ,
Instrukcja

Polak z pomysłem

Jestem dyplomowaną nauczycielką języka polskiego, pasjonatką oceniania kształtującego i ambasadorkąa eTwinning, Microsoft Innovative Educator Expert, współzałożycielką Podlaskiego Klubu Kreatywnych Nauczycieli, ambasadorką Wiosny Edukacji, trenerem Kreatywnego Umysłu, należę do grupy Superbelfrzy RP, lubię metody aktywizujące i narzędzia cyfrowe w edukacji, piszę i nagrywam piosenki edukacyjne dla moich uczniów, prowadzę bloga edukacyjnego kreaktywnanauka.blogspot.com. Od lat tworzę pomoce dydaktyczne, z których korzystają moi uczniowie, teraz dzielę się nimi z innymi nauczycielami.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *