Klasy 1-3. Układanie zdań z podanych wyrazów

Materiał cyfrowy

Zadanie interaktywne – wyrazy (różne części mowy) do przesuwania po tablicy lub monitorze interaktyktywnym. Dzieci mogą wypróbować różne opcje i wybrać, co pasuje. Przeznaczone dla klasy 1 oraz na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 1-3)
Klasa/wiek Klasa 1
Przedmiot Język polski
Dokumenty
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *