Mówiąc między nami – o komunikacji – Lekcja w klasie 7

Materiał cyfrowy
  • Komunikacja językowa
  • Nadawca
  • Odbiorca
  • Kontakt
  • Kod
  • Komunikaty pozajęzykowe
  • Intencja wypowiedzi
  • Funkcje wypowiedzi
Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja

prymus

Z wykształcenia polonistka i edytorka tekstu oraz graficzka. Prezentacje, karty pracy, wklejki i inne materiały dydaktyczne z różnych przedmiotów. Znajdziesz tu również pakiety oraz propozycje na całe lekcje, które nie tylko nauczą, ale również zainteresują.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *