Opisy i analizy sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt i 4 pkt Rozporządzenia

Materiał cyfrowy

Opisy i analizy sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt i 4 pkt Rozporządzenia

Bank pomysłów dla nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli wspomagających, pedagogów specjalnych na opisy i analizy dotyczące :

§ 8 ust. 3 pkt Rozporządzenia Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Opis i analiza § 8 ust. 3 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego  z Centrum Edukacji Artystycznej

Kategorie ogólne Dokumentacja nauczyciela
Klasa/wiek Edukacja dorosłych
Przedmiot Doradztwo zawodowe
Dokumenty .docx
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja

EduPomoce

Jestem doświadczonym i kreatywnym edukatorem. Chętnie podzielę się z Tobą swym doświadczeniem. Znajdziesz tutaj wiele inspiracji w zakresie dokumentacji nauczyciela, pomocy na zajęcia z pedagogiem szkolnym, specjalnym, nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne, psychologiem.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *