Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Lalka”

Materiał cyfrowy

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Lalka”

Zagadnienia opracowane w e‑booku:

 1. Obowiązki jednostki wobec zbiorowości.
 2. Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich?
 3. Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa?
 4. Kreacje kobiece w literaturze.
 5. Motyw walki człowieka o własne szczęście.
 6. Miłość jako siła motywująca do działania.
 7. Praca jako pasja człowieka.
 8. Różne oblicza przyjaźni.
 9. Obraz polskiego społeczeństwa.
 10. Rola wspomnień w życiu człowieka.
 11. Momenty przełomowe w życiu bohaterów.
 12. Różne wizerunki człowieka zakochanego.
 13. Cena bycia idealistą.
 14. Miasto jako metropolia w ujęciu realistów.
 15. Kto lub co decyduje o życiu ludzkim?
Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , ,
Instrukcja

babaodpolskiego

Polonistka w jednym z warszawskich liceów, nauczycielka, redaktorka, oligofrenopedagożka, podcasterka. Udzielam korepetycji z literaturo- i językoznawstwa, prowadzę warsztaty pisarskie, wspomagam proces uczenia się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu; pomagam zdobyć odpowiednie umiejętności i przygotowuję do egzaminów. Moim konikiem jest dydaktyka pisania wypracowań. Wiem, że moje starania mają sens, gdy uda mi się pokazać niedowiarkom, że potrafią myśleć logicznie także o języku.
Specjalizuję się w pracy z osobami w spektrum autyzmu; wspomagam w nauczaniu domowym; pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju. Przygotowuję do konkursów literackich, kuratoryjnych, olimpiad. Mogę pochwalić się dużym gronem finalistów. Informacje o moim wykształceniu, projektach społecznych, artykułach i doświadczeniu zawodowym można przeczytać na stronie www.babaodpolskiego.pl

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *