Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Potop”

Materiał cyfrowy
Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Potop”
Zagadnienia opracowane w e‑booku:
  1. Postawy odwagi i tchórzostwa.
  2. Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia.
  3. Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka?
  4. Motyw przemiany duchowej bohatera.
  5. Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze.
  6. Motyw winy, kary i odpuszczenia.
  7. Wizerunek obrońcy ojczyzny.
  8. Obraz Polski i Polaków w literaturze.
  9. Etos rycerski jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich
Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , ,
Instrukcja

babaodpolskiego

Polonistka w jednym z warszawskich liceów, nauczycielka, redaktorka, oligofrenopedagożka, podcasterka. Udzielam korepetycji z literaturo- i językoznawstwa, prowadzę warsztaty pisarskie, wspomagam proces uczenia się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu; pomagam zdobyć odpowiednie umiejętności i przygotowuję do egzaminów. Moim konikiem jest dydaktyka pisania wypracowań. Wiem, że moje starania mają sens, gdy uda mi się pokazać niedowiarkom, że potrafią myśleć logicznie także o języku.
Specjalizuję się w pracy z osobami w spektrum autyzmu; wspomagam w nauczaniu domowym; pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju. Przygotowuję do konkursów literackich, kuratoryjnych, olimpiad. Mogę pochwalić się dużym gronem finalistów. Informacje o moim wykształceniu, projektach społecznych, artykułach i doświadczeniu zawodowym można przeczytać na stronie www.babaodpolskiego.pl

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *