Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Rok 1984”

Materiał cyfrowy

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Rok 1984”

Zagadnienia opracowane w e‑booku:

  1. Funkcjonowanie jednostki w państwie totalitarnym.
  2. Raj zbudowany na ziemi, czyli o antyutopii.
  3. Idealistyczne wizje społeczeństwa przyszłości.
  4. Od szlachetnych idei doskonałego państwa do tyranii.
  5. Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego.
  6. Literacka refleksja nad kondycją świata i jego przyszłością.
  7. Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka.
  8. Wizja społeczeństwa przyszłości.
Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , ,
Instrukcja

babaodpolskiego

Polonistka w jednym z warszawskich liceów, nauczycielka, redaktorka, oligofrenopedagożka, podcasterka. Udzielam korepetycji z literaturo- i językoznawstwa, prowadzę warsztaty pisarskie, wspomagam proces uczenia się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu; pomagam zdobyć odpowiednie umiejętności i przygotowuję do egzaminów. Moim konikiem jest dydaktyka pisania wypracowań. Wiem, że moje starania mają sens, gdy uda mi się pokazać niedowiarkom, że potrafią myśleć logicznie także o języku.
Specjalizuję się w pracy z osobami w spektrum autyzmu; wspomagam w nauczaniu domowym; pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju. Przygotowuję do konkursów literackich, kuratoryjnych, olimpiad. Mogę pochwalić się dużym gronem finalistów. Informacje o moim wykształceniu, projektach społecznych, artykułach i doświadczeniu zawodowym można przeczytać na stronie www.babaodpolskiego.pl

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *