Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Dziady” cz. III

Materiał cyfrowy

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Dziady” cz. III

Zagadnienia opracowane w e‑booku „„Dziady” cz. III”:

  1. Czym dla człowieka może być wolność?
  2. Losy młodzieży polskiej jako temat utworu literackiego.
  3. Mesjanizm jako romantyczna idea poświęcenia.
  4. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy.
  5. Walka dobra ze złem o duszę ludzką.
  6. Różne postawy bohaterów literackich wobec Boga.
  7. Bohater literacki wobec samotności.
  8. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim.
  9. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim.
Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , ,
Instrukcja

babaodpolskiego

Polonistka w jednym z warszawskich liceów, nauczycielka, redaktorka, oligofrenopedagożka, podcasterka. Udzielam korepetycji z literaturo- i językoznawstwa, prowadzę warsztaty pisarskie, wspomagam proces uczenia się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu; pomagam zdobyć odpowiednie umiejętności i przygotowuję do egzaminów. Moim konikiem jest dydaktyka pisania wypracowań. Wiem, że moje starania mają sens, gdy uda mi się pokazać niedowiarkom, że potrafią myśleć logicznie także o języku.
Specjalizuję się w pracy z osobami w spektrum autyzmu; wspomagam w nauczaniu domowym; pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju. Przygotowuję do konkursów literackich, kuratoryjnych, olimpiad. Mogę pochwalić się dużym gronem finalistów. Informacje o moim wykształceniu, projektach społecznych, artykułach i doświadczeniu zawodowym można przeczytać na stronie www.babaodpolskiego.pl

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *