Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Przedwiośnie”

Materiał cyfrowy

Zagadnienia opracowane w e‑booku „Przedwiośnie”:

  1. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu?
  2. Wojna i rewolucja jako źródła skrajnych doświadczeń człowieka.
  3. Różnice i podziały społeczne jako źródła konfliktów.
  4. Utopijny i realny obraz rzeczywistości.
  5. Różne wizje odbudowy Polski po odzyskaniu niepodległości.
  6. Relacje między rodzicami a dziećmi.
  7. Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera.
  8. Utracone złudzenia jako źródło dramatu bohatera.
  9. Literacki wizerunek matki.
Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , ,
Instrukcja

babaodpolskiego

Polonistka w jednym z warszawskich liceów, nauczycielka, redaktorka, oligofrenopedagożka, podcasterka. Udzielam korepetycji z literaturo- i językoznawstwa, prowadzę warsztaty pisarskie, wspomagam proces uczenia się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu; pomagam zdobyć odpowiednie umiejętności i przygotowuję do egzaminów. Moim konikiem jest dydaktyka pisania wypracowań. Wiem, że moje starania mają sens, gdy uda mi się pokazać niedowiarkom, że potrafią myśleć logicznie także o języku.
Specjalizuję się w pracy z osobami w spektrum autyzmu; wspomagam w nauczaniu domowym; pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju. Przygotowuję do konkursów literackich, kuratoryjnych, olimpiad. Mogę pochwalić się dużym gronem finalistów. Informacje o moim wykształceniu, projektach społecznych, artykułach i doświadczeniu zawodowym można przeczytać na stronie www.babaodpolskiego.pl

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *