Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”

Materiał cyfrowy

Przygotowany przeze mnie zbiór opracowań 2 pytań z puli pytań jawnej na maturę ustną 2024 z „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” zawiera konspekty wypowiedzi zgodne ze standardami oceniania na nowej maturze. Jeżeli nie wiesz, jak zabrać się za poszczególne pytania, zapoznaj się z moją propozycją odpowiedzi. Zadbałam o to, aby każdy konspekt miał odpowiednią strukturę:

  • wstęp
  • rozwinięcie na podstawie „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”
  • kontekst literacki
  • zakończenie (podsumowanie rozważań)

Nauka do matury ustnej 2024 z języka polskiego powinna być mądra, dlatego dzięki mojemu opracowaniu dostajesz dwa w jednym – zagadnienia są wzbogacone o konteksty pochodzące z lektur obowiązkowych. W ten sposób podczas nauki jednocześnie powtarzasz wiedzę z pozostałych utworów, które obowiązują na egzaminie. Część konspektów odpowiedzi jest dostępna za darmo na mojej stronie w zakładce poświęconej „Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. Plik PDF liczy 11 stron.

Zagadnienia opracowane w e‑booku:

  1. Satyryczny obraz średniowiecznego społeczeństwa.
  2. Motyw tańca śmierci
Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , ,
Instrukcja

babaodpolskiego

Polonistka w jednym z warszawskich liceów, nauczycielka, redaktorka, oligofrenopedagożka, podcasterka. Udzielam korepetycji z literaturo- i językoznawstwa, prowadzę warsztaty pisarskie, wspomagam proces uczenia się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu; pomagam zdobyć odpowiednie umiejętności i przygotowuję do egzaminów. Moim konikiem jest dydaktyka pisania wypracowań. Wiem, że moje starania mają sens, gdy uda mi się pokazać niedowiarkom, że potrafią myśleć logicznie także o języku.
Specjalizuję się w pracy z osobami w spektrum autyzmu; wspomagam w nauczaniu domowym; pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju. Przygotowuję do konkursów literackich, kuratoryjnych, olimpiad. Mogę pochwalić się dużym gronem finalistów. Informacje o moim wykształceniu, projektach społecznych, artykułach i doświadczeniu zawodowym można przeczytać na stronie www.babaodpolskiego.pl

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *