Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią – prezentacja

Bogata, bardzo interaktywna prezentacja na temat “Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” wykonana w programie genial.ly. Prezentacja ukazuje wizerunek śmierci w tekście średniowiecznym, podając jednocześnie szeroki kontekst kulturowy. Motyw danse macabre ożywa we współczesnych animacjach, a bohaterowie filmów (Siódma pieczęć, Joe Black) dowodzą, że obraz śmierci nie jest jednoznaczny. Prezentacja została opracowana pod kątem nowej matury z języka polskiego. Jej forma nie opiera się na gotowej analizie (takich opracowań znajdziemy wiele), ale zmusza do dyskusji i skupieniu się na tekście.

Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja

Język polski w szkole średniej

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *