Dla szkół

Czy wiesz, że opłatę za Twoje zamówienie może uiścić szkoła?! Mamy możliwość odroczonych płatności do szkół i przeszkoli.

Jak wygłąda procedura:

  1. Nauczyciel zgłasza w swojej placówce zapotrzebowanie.
  2. Osoba reprezentująca szkołę robi zamówienie: wybiera sposób płatności Cashbill, klika przycisk „zakończ zamówienie”, ale nie płaci.
  3. Osoba reprezentująca szkołę, pisze e-maila w sprawie wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności na admin@zlotynauczyciel.pl.
  4. Faktura jest wysłana wraz z dostępem do materiałów.
  5. Szkoła ma 14 dni żeby opłacić fakturę.

Zgodnie z regulaminem naszej platformy każdy materiał na naszej stronie przeznaczony jest dla użytku jednego nauczyciela, do pracy z uczniami. Jeśli korzysta z niego więcej niż jeden nauczyciel w szkole/przedszkolu, proszę wybrać każdy materiał kilka razy (w zależności od liczby nauczycieli, którzy będą korzystać z materiału).