Aluzja i jej funkcje w utworze literackim na przykładzie ,,Nie-Boskiej Komedii” Zygmunta Krasińskiego.

Materiał cyfrowy

Materiał pomocniczy do pracy z maturzystami przygotowującymi się do matury rozszerzonej z języka polskiego. Można go wykorzystać stacjonarnie i on-line. W jego skład wchodzi:

– propozycja analizy artykułu naukowego jako punkt wyjścia

– opracowanie słownictwa erudycyjnego w formie chmury wyrazów

– zestawienie funkcji aluzji według Jana Grzeni i wyjaśnienie ich sposobu przejawiania się na przykładzie dramatu Krasińskiego.

Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *