Analiza liryki i epiki – tabelka

Materiał cyfrowy

Materiał do analizowania tekstu lirycznego i epickiego to dwie rozbudowane tabele, które pozwolą przypomnieć uczniom podstawowe elementy dzieła literackiego i określić jego cechy. Obie służą do zakreślania przez uczniów elementów, które zidentyfikują w utworze – ja mam je zalaminowane, a uczniowie piszą po nich pisakami suchościeralnymi. W tabeli dotyczącej analizy poezji uczeń ma określić typ liryki (podział zarówno ze względu na podmiot liryczny jak i tematykę), charakter, podmiot liryczny i gatunek. Tabela z prozą zawiera typ prozy, narratora, nastrój, zabiegi, cel i gatunek. Takie ćwiczenie – określanie elementów utworu – wykonane samodzielnie lub w parach angażuje uczniów i uruchamia myślenie o dziele literackim jako o strukturze. Dodatkowo uczeń widzi, jak celnie jest w stanie określić elementy tekstu.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Polak z pomysłem

Jestem dyplomowaną nauczycielką języka polskiego, pasjonatką oceniania kształtującego i ambasadorkąa eTwinning, Microsoft Innovative Educator Expert, współzałożycielką Podlaskiego Klubu Kreatywnych Nauczycieli, ambasadorką Wiosny Edukacji, trenerem Kreatywnego Umysłu, należę do grupy Superbelfrzy RP, lubię metody aktywizujące i narzędzia cyfrowe w edukacji, piszę i nagrywam piosenki edukacyjne dla moich uczniów, prowadzę bloga edukacyjnego kreaktywnanauka.blogspot.com. Od lat tworzę pomoce dydaktyczne, z których korzystają moi uczniowie, teraz dzielę się nimi z innymi nauczycielami.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *