Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) i OCENA EFEKTYWNOŚCI DOTYCHCZAS UDZIELANEJ UCZNIOWI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ – szablon

Materiał cyfrowy

Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) i OCENA EFEKTYWNOŚCI DOTYCHCZAS UDZIELANEJ UCZNIOWI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ – szablon wypełniony pod kątem fikcyjnego ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną: autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym. Podane zwroty można modyfikować według własnych potrzeb, może być również inspiracją dla ucznia z inną niepełnosprawnością gdyż niektóre stwierdzenia będą powszechnie występować. 

Kategorie ogólne Dokumentacja nauczyciela
Klasa/wiek Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Edukacja społeczna
Dokumenty .docx
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 11
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Nie
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności 15 - 30 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *