Balladyna – zadania twórcze – egzamin ósmoklasisty

Materiał cyfrowy

Karta A11D – to 4 karta z cyklu  System powtórek egzaminacyjnych – „Balladyna”.

Karta zawiera:

Pięć autorskich zadań redakcyjnych (w formie pasków do wycięcia i losowania).

Uczeń musi wykazać się znajomością lektury, kreatywnością oraz właściwym stylem i znajomością małej formy pisarskiej.

Zadanie sprawdza się w trakcie omawiania lektury oraz na etapie powtórek egzaminacyjnych.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne .jpg
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 3
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Nie
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności 15 - 30 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

tworcza-polonistka

Jestem absolwentką zielonogórskiej polonistyki i malarstwa. Ukończyłam również pisanie scenariuszy i dramatu w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa; doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości; nauczania techniki, plastyki i muzyki, ilustratorstwa. Stopień doktora literaturoznawstwa uzyskałam w 2017 r. Jestem autorką dwóch monografii oraz kilkunastu artykułów na temat historii literatury i metodyki nauczania języka polskiego. Od 2016 roku organizuję Lubuski Konkurs Literacki. Pełnię funkcję sekretarz Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz opiekunki Koła Naukowego. Współpracuję z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury. Prowadzę szkolenia metodyczne oraz warsztaty rozwijające kreatywność. Pracę akademicką, w Pracowni Edukacji Polonistycznej i Badań nad Kulturą, łączę z praktyką szkolną. Uwielbiam pracę z młodymi ludźmi, od których uczę się współczesnego świata. Fascynuje mnie alternatywne podejście do edukacji, które staram się wdrażać we wszystkich moich zawodowych ścieżkach.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *