Check lista. Najważniejsze wymagania i spis lektur. Matura z języka polskiego w 2025 (podstawa)

Materiał cyfrowy

Plik powstał w oparciu o podstawę programową i informator CKE.

W jaki sposób powstała ta maturalna check lista?

Podczas egzaminu maturalnego obowiązuje Cię podstawa programowa z języka polskiego. Drobna zmiana (czyli podział na teksty epickie i dramatyczne, a teksty liryczne) pojawia się w Informatorze na stronie CKE.

Każde zadanie maturalne musi wynikać z podstawy programowej. Plik z podstawą na stronie CKE ma kilkadziesiąt stron. Wiele punktów określa ważne umiejętności, ale takie, które uznaliśmy za ogólne, dlatego nie znalazły się na check liście (np. (uczeń) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie; stosuje zasady etykiety językowej w wypowiedziach ustnych i pisemnych odpowiednie do sytuacji;).

Do check listy wybraliśmy dwa rodzaje elementów:

1. określające dość konkretną wiedzę i sposób jej wykorzystania (np. określam wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej – oznacza to konieczność znajomości zasad związanych ze starożytnym teatrem),

2. takie fragmenty, w których pojawiają się pojęcia, które mogą zostać przywołane na maturze (tak podczas ostatnich matur próbnych i majowych pojawiły się pojęcia peryfrazy i nowomowy – są one wymienione w podstawie).

Check lista ma pomóc w szybkim powtórzeniu najważniejszych kwestii przed maturą. Powodzenia!

Check lista została przygotowana w oparciu o materiały dostępne na 30.10.2023. Zwróć uwagę, że mogą nastąpić jakieś zmiany. Najlepszym źródłem bieżących informacji jest strona CKE.

Warto przejrzeć całą podstawę programową, być może inne wyrażenia wydadzą Ci się równie ważne.

Jeżeli znajdziesz błąd w materiale, proszę Cię o wiadomość. Errare humanum est. Podziękuję Ci dodatkowym materiałem gratis.

Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

A po polsku?

Z wykształcenia polonista, politolog i anglista. Z zamiłowania - autor scenariuszy i reżyser teatralny.
Od ponad 20 lat pracuję z amatorskimi grupami teatralnymi i tworzę materiały dla nauczycieli, aby wspomagać ich pracę z teatrem szkolnym.
Dzielę się również materiałami związanymi z językiem polskim w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *