Countable and uncountable nouns, much, many , a lot of

Prezentacja objaśnia użycie much/ many/ a lot of z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Pierwsza część to przykłady z obrazkami, a druga część wymaga odtworzenia brakującego słowa/ zwrotu (much, many, a lot of).

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4
Przedmiot Angielski
Dokumenty
Pliki graficzne .pdf
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

picture-teaching-by-m-stegenka

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *