Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach (karty współpracy)

Materiał cyfrowy

Karty (współ )pracy dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach to karty przeznaczone do pracy
w parach dla uczniów klas 5. Karty A i B zawierają po 18 różnych działań arytmetycznych.
Działania o tym samym numerze na obu kartach mają ten sam wynik. Obie osoby samodzielnie rozwiązują przykład o tym numerze ze swojej karty, następnie konsultują ze sobą wynik. Jeśli otrzymane wyniki są identyczne, uczniowie
rozwiązują kolejny przykład i powtarzają te same czynności. Jeśli ich wyniki się różnią, wspólnie
szukają błędu i dopiero, gdy poprawnie rozwiążą przykład, przechodzą do kolejnego.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek 5-6 lat
Przedmiot Matematyka
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 2
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Nie
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności do 45 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *