Domino Układ Pokarmowy

Materiał cyfrowy

Gra dydaktyczna przeznaczona dla uczniów klasy 7. Idealna na lekcję powtórzeniową lub krótką formę utrwalenia wiedzy z budowy układ pokarmowego człowieka. Do ułożenia zestaw płytek z nazwami narządów. Plik zapisany w formacie z możliwością edycji, łatwy do zalaminowania. Plik zawiera pojedynczy zestaw przeznaczony dla 2 osób.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7
Przedmiot Biologia
Dokumenty .docx
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *