Dziedzictwo antyku – poker kryterialny

Materiał cyfrowy

Materiał zawiera grę w pokera kryterialnego na temat dziedzictwa antyku.

Celem gry jest omówienie dziedzictwa starożytnej Grecji i Rzymu, a sama rozgrywka – toczona w grupach kilkuosobowych – skłania do dyskusji.

Grę można stosować na lekcjach historii w szkole ponadpodstawowej, na zajęciach dodatkowych lub kółku historycznym.

Instrukcja gry:

  1. Celem gry jest debata na temat kulturowego dziedzictwa antyku.
  2. Plansza podzielona jest na trzy obszary: kryteriów najważniejszych, drugorzędnych i trzeciorzędnych. Wewnątrz planszy znajdują się dwa miejsca, na których należy umieścić karty z kryteriami uznanymi za najważniejsze. W kolejnej części znajdują się cztery miejsca na kryteria drugorzędne, w trzeciej osiem miejsc na kryteria uznane za trzeciorzędne. Pozostałe karty, uznane przez graczy za mniej istotne, zostaną umieszczone poza planszą.
  3. Gra zaczyna się od rozdania kart.
  4. Gracz rozpoczynający grę wybiera spośród swoich kart tę, którą uważa za najważniejszą, głośno odczytuje jej treść i i umieszcza ją w takim miejscu planszy, które uważa za odpowiednie. Każdy kolejny gracz powtarza tę czynność.
  5. Jeżeli pole, na którym gracz chce umieścić swoją kartę jest zajęte, może on zaproponować zastąpienie leżącej tam karty nową. Najpierw jednak musi przekonać grupę o chęci zamiany. Po wysłuchaniu gracza grupa podejmuje decyzję (rozmawia, ew. głosuje).
  6. Odrzucona karta wraca do właściciela.
  7. Wygrywa ten, który pierwszy umieści wszystkie karty na planszy.
  8. Gra kończy się, gdy wszystkie karty zostaną wykorzystane.
Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Historia
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja

Historycznie

Choć uczę historii od ponad 20 lat, to cały czas doskonalę swoje umiejętności przedmiotowe i metodyczne - lubię zarówno nowe technologie jak i metody tradycyjne. Proponowane tu przeze mnie materiały sprawdziły się u moich uczniów. Może więc i Tobie się przydadzą?

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *