Dzieje i kultura Rzeczpospolitej w XVI–XVII w. Komplet notatek i kart pracy

Materiał cyfrowy

Zestaw notatek w formie pytań i odpowiedzi do zagadnień dotyczących kultury i dziejów Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVI–XVII w., przygotowany dla klasy 6 według podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej (Podstawa programowa – Historia – Szkoła podstawowa IV-VIII) oraz komplet kart pracy zawierających luki w treści wymagające uzupełnienia ustnego lub pisemnego.

Notatki i karty pracy podzielone są na następujące dziedziny: 1. Konflikty z Rosją za Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy; 2. Wojny ze Szwecją za Zygmunta III Wazy i za Jana Kazimierza; 3. Powstanie kozackie na Ukrainie i wojna z Rosją; 4. Wojny z Turcją za Zygmunta III Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Kryzys w Rzeczpospolitej; 5. Epoka baroku i kultura szlachecka w Polsce XVI–XVII w.; 6. Kalendarium wydarzeń (XVI–XVII w.).

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6
Przedmiot Historia
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 11
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica Poszczególne tematy mieszczą się na pojedynczych stronach A4, co dobrze wpływa na motywację do pracy. Karta pracy zbudowana jest analogicznie do notatki, a ustne lub pisemne wypełnianie luk w tekście daje satysfakcję, pozwala na utrwalenie wiadomości oraz i intensywnie ćwiczy pamięć wzrokową.
Średni czas aktywności ponad 120 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności Materiał podzielony jest na pięć modułów (pojedynczy to: notatka z wiadomościami + karta), opanowanie jednego i wypełnienie karty zajmuje dwunastolatkowi około 30 min.

skutecznik historyczny

Mam doktorat humanistyczny i pracuję naukowo, a prywatnie jestem matką, która stara się możliwie najskuteczniej pomóc córce w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zbieram więc doświadczenia w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, starając się uczynić wiedzę z historii najbardziej przyswajalną dla mojego dziecka. W ubiegłym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, uczyło się z przygotowanych przeze mnie notatek. Nie było oceny niższej niż celujący 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *