E8 egzamin ósmoklasisty ZADANIE 13 UZUPEŁNIANIE LUK

Materiał cyfrowy
E8 Egzamin ósmoklasisty
Zad. 13 Uzupełnianie zdań wyrazami w nawiasach w odpowiedniej formie
100 przykładów?
Podział na działy gramatyczne
1. To be, have got, Present Simple,Present continuous
2. Stopniowanie przymiotników, too/enough, as…as, so/such
3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some/any/few/little, how many/how much
4. Past Simple, Past Continuous, Present Perfect
5. Strona bierna: Present Simple, Past Simple, Future Simple
Plik PDF
Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Angielski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

English with Karina

Jestem nauczycielem i lektorem języków obcych.
Na codzień poza pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi tworzę własne materiały.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *