Egzamin 8-klasisty z języka angielskiego/E8 z angielskiego

Materiał cyfrowy

Egzamin 8-klasisty z języka angielskiego/E8 z angielskiego

Mój gramatyczny kurs online na platformie Learnote został stworzony z myślą o tegorocznych ósmoklasistach przygotowujących się do egzaminu z języka angielskiego.

Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia gramatyczne obowiązujące na egzaminie (zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) .

Budowa kursu:

12 rozdziałów gramatycznych (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple+”be going to”, tryby warunkowe (0 i 1), strona bierna, czasowniki modalne, stopniowanie przymiotników, przyimki po czasownikach i przymiotnikach, czasowniki nieregularne), a w nich interaktywne fiszki z przykładowymi zdaniami do uzupełnienia (pełen kontekst) oraz fiszki podstawowe (do nauki 90  czasowników nieregularnych)

–  wymowa wszystkich angielskich przykładowych zdań, zwrotów oraz wyrazów

– interaktywne ćwiczenia (prawda czy fałsz? / ABC / słuchanie)

linki do moich gramatycznych lekcji na TikToku

linki do stworzonych przeze mnie gier interaktywnych (Wordwall oraz GIMKIT Farmchain i GIMKIT Fishtopia) 

automatyczne powtórki materiału

wyzwania, które motywują do nauki oraz odznaki za wytrwałość (dzięki systemowi, który mierzy postępy w nauce i dba o regularne powtórki)

* Kurs działa w wersji komputerowej, a także mobilnej. Dostęp do kursu otrzymujesz „na zawsze”, czyli na cały czas istnienia platformy.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 8
Przedmiot Angielski
Dokumenty
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , ,
Instrukcja

Angielski Mrs Mushroom

Nazywam się Katarzyna Grzyb. Jestem nauczycielką języka angielskiego i specjalizuję się w pracy z uczniami szkoły podstawowej oraz w przygotowaniu do egzaminu 8-klasisty. Działam na TikToku jako @angielski_mrs_mushroom.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *