English Gramy nie Oszukamy – angielski B1/B2

„English Gramy nie Oszukamy” to workbook, w którym znajdziecie 5 rozdziałów z ćwiczeniami opartymi na najważniejszych zagadnieniach leksykalno- gramatycznych na poziomie B1/B2. Wśród nich znajdziecie takie tematy jak: przyimki, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań, parafrazy czy też zdania z luką. Workbook zawiera również klucz, który pomoże wam sprawdzić możliwe odpowiedzi.

Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język obcy
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne .png
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

English 4ever with Mrs Clever

Wieloletni lektor, nauczyciel i czynny egzaminator maturalny z języka angielskiego. Pomagam uczniom zdać maturę śpiewająco i spełniać marzenia.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *