Europa w dobie I wojny światowej. NOTATKI I KARTY PRACY

Materiał cyfrowy

Zestaw notatek w formie pytań i odpowiedzi oraz dopasowanych do nich kart pracy z wolnymi miejscami do uzupełnienia, dotyczący zagadnień:

1.    Świat w przededniu I wojny światowej. Pośrednie przyczyny konfliktu

2.   I wojna światowa

3.   Przewrót bolszewicki w Rosji w 1917 r. i jego następstwa

4.   Polska i Polacy w czasie I wojny światowej

przygotowany według podstawy programowej nauczania historii w klasie 7 szkoły podstawowej (Podstawa programowa – Historia – Szkoła podstawowa IV-VIII), wraz z kalendarium najważniejszych wydarzeń opisanych w notatkach.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7
Przedmiot Historia
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 17
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica Poszczególne tematy zajmują od 1,5 do 2 stron A4, co dobrze wpływa na motywację do uczenia się. Karta pracy zbudowana jest analogicznie do notatki, a ustne lub pisemne wypełnienie luk w tekście daje satysfakcję, pozwala na utrwalenie wiadomości oraz intensywnie ćwiczy pamięć wzrokową. Przed wydrukowaniem proszę w ustawieniach drukarki wybrać opcję ,,dopasuj do strony”.
Średni czas aktywności ponad 120 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności Opanowanie pojedynczego modułu (notatka + karta pracy) zajmuje trzynastoletniemu od 30 do 60 min. pracy. Pakiet zawiera cztery komplety.

skutecznik historyczny

Mam doktorat humanistyczny i pracuję naukowo, a prywatnie jestem matką, która stara się możliwie najskuteczniej pomóc córce w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zbieram więc doświadczenia w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, starając się uczynić wiedzę z historii najbardziej przyswajalną dla mojego dziecka. W ubiegłym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, uczyło się z przygotowanych przeze mnie notatek. Nie było oceny niższej niż celujący 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *