Formy czasownika

Materiał cyfrowy

Określanie form czasownika

Pakiet materiałów na lekcję z określania form czasownika: osobowych i nieosobowych. Materiał zawiera: cel i nacobezu do lekcji, tytuły i opisy 4 stacji zadaniowych, karty zadań do każdej stacji, wklejkę z informacją nt. form czasownika oraz odkodowany obrazek.

Jest to pomysł na zakodowane ćwiczenia z form czasownika. Uczniowie pracują w grupach i każdy zespół musi przejść przez 4 stacje zadaniowe.

1. Podczas pierwszej  i drugiej  stacji  uczniowie  wykonują  identyczne zadania, które polegają  na określeniu formy czasownika. Następnie  grupa sprawdza,  pod jakim kolorem jest dana forma  czasownika i  zamalowuje odpowiednie  pole na macie- karty pracy są w pakiecie.

2. Przy stacji trzeciej uczniowie pracują z matą do kodowania i ustawiają na niej kubki. Pracują z tymi samymi czasownikami, co przy stacji 1 i 2- karta pracy oraz odkodowany obrazek w załączeniu.

3. Stacja 4 polega na wypisaniu każdej formy czasownika w innej kolumnie. Przy tym zadaniu również uczniowie pracują z tymi samymi czasownikami.

4. Po wyznaczonym czasie ( przy pierwszym podejściu grupy mają 3 minuty, przy kolejnych 2,5)  cały zespół zmienia  stację.  Każda z grup rozpoczyna w miejscu, gdzie zadanie skończyła poprzednia, dlatego należy uprzedzić uczniów, aby na koniec zaznaczyli miejsce, w którym zakończyli pracę.

5. Praca kończy się w momencie, kiedy każda z grup wróci na swoje miejsce. Wtedy prosimy uczniów o ewentualne dokończenie zadania i sprawdzenie poprawności wykonania.

Wskazówki:

Podczas pracy uczniowie mogą korzystać z zeszytu- jest tam wklejka  ( materiał w pakiecie)  dotycząca rozpoznawania form czasownika.

Podczas lekcji uczniowie są bardzo zaangażowani i świetnie się bawią oraz uczą.  Refleksje uczniów po lekcji wskazują na to, że  zajęcia bardzo  im się podobają.

Zapraszam do prezentacji oraz skorzystania z pomysłu:)

Na mojej stronie można znaleźć inne pomysły na pracę z czasownikiem. Można sobie w ten sposób skompletować  każdą lekcję. Niedługo ukaże się też sprawdzian, zachęcam więc do obserwowania:)

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne .jpg
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 14
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności 60 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Za_Inspiruj_Się

Jestem trenerką, coachem, nauczycielką jez. polskiego w szkole podstwowej, a także egzaminatorką OKE w zakresie jęz. polskiego. Pracuję również jako wykładowca . Specjalizuję się w myśleniu krytycznym, wspomaganiu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, The Coaching Maps i treningu umiejętności społecznych. Jestem autorką trzech kursów internetowych z wykorzystania narzędzi krytycznego myślenia dla nauczycieli jęz. polskiego. Jestem mentorką w programie Szkoły Uczącej się pn. Ok Zeszyt.
Dzieliłam się swoim doświadczeniem podczas I Kongresu TOC w Gdańsku nt. Od krytycznego myślenia do kreatywnych rozwiązań i podczas Międzynarodowego Kongresu Myślenia Krytycznego w Gdańsku oraz podczas V Forum Oświatowego w Szczecinie. Jestem autorką scenariuszy z jęz. polskiego dla kl. VII oraz kart pracy dla kl. IV z jęz. polskiego do nowego cyklu podręczników WSIP. Stworzyłam również cykl szkoleń i materiałów dla nauczycieli w zakresie oceniania motywującego, myślenia krytycznego, marketingu lekturowego, zadań edukacyjnych, nowoczesnych technologii.
Na co dzień jestem nauczycielem praktykiem wykorzystującym na swoich lekcjach metody, narzędzia techniki rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów. Wspólnie osiągamy wysokie wyniki z jęz. polskiego na egzaminach ósmoklasisty. Lubię swoją pracę, bo przynosi mi dużo radości. Lubię tworzyć materiały dla swoich uczniów , bo dzięki temu widzę ich radość , zaangażowanie i wdzięczność. Tym samym chcę się dzielić z innymi.
Zapraszam też na moją stronę na facebooku: https://tiny.pl/dxh74

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *