Gramatyka języka angielskiego. Matura formuła 2023 – poziom podstawowy.

Materiał cyfrowy

Materiały podzielone na 18 działów gramatycznych, każda na osobnej stronie A4.

Poziom odpowiada zakresowi środków podanych w informatorze maturalnym na poziomie podstawowym dla formuły egzaminu 2023.  (Zawiera również ćwiczenia na struktury, które zostały mocą aneksu usunięte z zakresu obowiązującego na roku  2023/2024  tj III Conditional,  I would rather, Future Continuous)

Ok 450 przykładów.

Formy zadań maturalne: tłumaczenie fragmentów, układanie fragmentów zdań z podanymi wyrazami,  wybór poprawnej opcji, wstawianie brakujących słów do zdania, transformacje.

Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język obcy
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne .jpg
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 21 - 30
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności ponad 120 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

As Simple As English

Jestem magistrem filologii angielskiej i specjalizuję się w przygotowywaniu uczniów do matury: na poziomie podstawowym i rozszerzonym.Pracuję między innymi w liceum ogólnokształcącym i jestem czynnym egzaminatorem maturalnym. W mojej pracy zauważam niewystarczające dostosowanie treści i formy zadań podręcznikowych, co wynika po części z częstych zmian w podstawie i wymaganiach egzaminacyjnych. To przekłada się na tworzenie autorskich materiałów, które wykorzystuję również w swojej własnej pracy z młodzieżą.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *