Historie biblijne: 23 – Cyrus Wielki

Materiał cyfrowy

Cyrus Wielki: O Persach słyszałem dużo. Jako chłopak byłem zafascynowany wojnami grecko-perskimi, a szczególnie bitwami pod Maratonem czy Termopilami. O istnieniu Medów dowiedziałem się czytając Księgę Daniela. W piątym rozdziale czytamy o piśmie na ścianie oraz o tym, że Babilon – “twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom” (Daniela 5:28). O tym, że Persowie zdobyli Babilon wiedziałem, ale skąd się wzięli ci Medowie i dlaczego ich wymieniono jako pierwszych?

Ciekawie na to pytanie odpowiada Księga Daniela w rozdziale 8. Są tam opisane zmagania pomiędzy Grecją a Medo-Persją. Grecję przedstawiono jako kozła z jednym rogiem, bo Grecją rządził jeden król, ale Medo-Persję przedstawiono jako barana z dwoma rogami, bo to państwo składało się z dwóch części. W Daniela 8:3 czytamy: “oto baran stanął na brzegu rzeki; miał dwa rogi. Oba rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a ten dłuższy wyrósł później”. Zauważmy, że baran miał dwa rogi, ale nie były one równe. Jeden był dłuższy i on wyrósł później. Tak więc Medo-Persja to było państwo, w którym tym ważniejszym członem była najpierw Media, a potem na czoło wysunęła się Persja. Zacznijmy więc od Medi.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Religia
Dokumenty
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio .mp3
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Podkasty Piotra

Piotr Borowski - programista i podkaster. Mieszka i pracuje w UK jako
web developer, a po pracy uczy dzieci historii. W 2017 roku zaczął wraz
z grupą dzieci nagrywać podkast "Historia wg Dzieci". Jest to audycja
historyczna tworzona po części także przez dzieci.

Zapraszam do naszej grupy na FB. Zapraszam na naszą stronę. Jeżeli chcielibyście wesprzeć ten podkast to zapraszam także na naszą stronę na patronite.

https://historiawgdzieci.pl/podkast/lista
https://www.facebook.com/groups/historia.dla.dzieci
https://patronite.pl/historia-dla-dzieci

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *