I wojna światowa

Materiał cyfrowy

Notatka w formie pytań i odpowiedzi dotycząca zagadnień związanych z początkiem i przebiegiem I wojny światowej, przygotowana dla klasy 7 według podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej (Podstawa programowa – Historia – Szkoła podstawowa IV-VIII) oraz karta pracy z wolnymi miejscami do uzupełnienia, ułatwiająca trwałe zapamiętanie wiadomości.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7
Przedmiot Historia
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 4
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica Wiadomości z tego zakresu zajmują 2 strony A4. Skumulowanie informacji wpływa na motywację do uczenia się, gdyż niewielka objętość sprawia wrażenie, że materiału nie jest dużo. Karta pracy zbudowana jest analogicznie do notatki, a ustne lub pisemne wypełnienie luk w tekście daje satysfakcję, pozwala na utrwalenie wiadomości oraz intensywnie ćwiczy pamięć wzrokową. Materiał ten wchodzi w skład dwóch zestawów pt. Europa w dobie I wojny swiatowej – jeden z nich zawiera notatki i karty pracy, a drugi same notatki (dostępne na stronie). Przed wydrukowaniem proszę w ustawieniach drukarki wybrać opcję ,,dopasuj do strony”.
Średni czas aktywności 60 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności Opanowanie wiadomości zajmuje trzynasto- czternastoletniemu do 1 godziny pracy.

skutecznik historyczny

Mam doktorat humanistyczny i pracuję naukowo, a prywatnie jestem matką, która stara się możliwie najskuteczniej pomóc córce w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zbieram więc doświadczenia w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, starając się uczynić wiedzę z historii najbardziej przyswajalną dla mojego dziecka. W ubiegłym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, uczyło się z przygotowanych przeze mnie notatek. Nie było oceny niższej niż celujący 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *