Indywidualny profil postaci

Materiał cyfrowy

Indywidualny profil postaci to uniwersalne narzędzie do charakteryzowania bohatera literackiego, znanej nam osoby lub samego siebie. Materiał zawiera dwie wersje – kolorowa i czarno-białą, by łatwiej było można korzystać z niego również w wersji ekonomicznej.
Jak używać tego zasobu edukacyjnego?
1. Wstępne rozpoznanie cech danej postaci, pomocne przy budowaniu charakterystyki.
2. Zaznaczanie różnymi kolorami cech dwóch bohaterów jednocześnie, by zobrazować różnice i  stworzyć pełniejszą charakterystykę porównawczą.
3. Budowanie własnej postaci, np. bohatera opowiadania twórczego.
4. Godzina wychowawcza: rozpoznanie własnych cech, samopoznanie, samoświadomość.
5. Godzina wychowawcza: porównanie samodzielnie wypełnionego profilu ze spojrzeniem koleżanek i kolegów, profile wypełniane w parach lub grupach.
Wskazówka
Polecam do wydrukowania i zalaminowania – uczniowie mogą wówczas mazakami suchościeralnymi zaznaczać natężenie cechy, a po pracy wytrzeć i zostawić do ponownego użytku.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Polak z pomysłem

Jestem dyplomowaną nauczycielką języka polskiego, pasjonatką oceniania kształtującego i ambasadorkąa eTwinning, Microsoft Innovative Educator Expert, współzałożycielką Podlaskiego Klubu Kreatywnych Nauczycieli, ambasadorką Wiosny Edukacji, trenerem Kreatywnego Umysłu, należę do grupy Superbelfrzy RP, lubię metody aktywizujące i narzędzia cyfrowe w edukacji, piszę i nagrywam piosenki edukacyjne dla moich uczniów, prowadzę bloga edukacyjnego kreaktywnanauka.blogspot.com. Od lat tworzę pomoce dydaktyczne, z których korzystają moi uczniowie, teraz dzielę się nimi z innymi nauczycielami.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *