Innowacja pedagogiczna „Z motoryką w przedszkolu”- Zestaw ćwiczeń usprawniających sferę motoryki małej dzieci w wieku 3-6 lat

Materiał cyfrowy

Innowacja pedagogiczna Z motoryką w przedszkolu” jest trafnym rozwiązaniem dla szybkiej i skutecznej diagnozy oraz terapii wśród dzieci z problemami motoryki małej w przedszkolach. Przedstawione propozycje ćwiczeń wykorzystane przez nauczycieli edukacji przedszkolnej mo w dalszych latach wpłynąć pozytywnie na sukcesy edukacyjne dzieci w wieku szkolnym. Edukacja przedszkolna wymaga podejścia holistycznego do dziecka, tym samym ćwiczenia zaprezentowane w publikacji są skonstruowane tak, aby rozwijały w dziecku poczucie sprawstwa tym samym, usprawniając je.

Arkusze diagnostyczne w innowacji pedagogicznej „Z motoryką w przedszkolu” przeznaczone  są dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, terapeutów pedagogicznych oraz pedagogów specjalnych realizujących zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Arkusze diagnostyczne dla dzieci 3-6 letnich są przejrzyste uwzględniają: poruszanie się, koordynację ruchową oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Przedstawione arkusze można swobodnie wydrukować, następnie włożyć do indywidualnej teczki dziecka.

Zestaw zawiera:

  • arkusze diagnostyczne dla dzieci 3-6 lat
  • przykładowe ćwiczenia do wykorzystania podczas realizacji innowacji
  • przykładowe scenariusze zajęć
  • wzór zgody dla rodziców na udział dziecka w innowacji
  • plakat informujący o realizacji innowacji
Kategorie ogólne Innowacja pedagogiczna
Klasa/wiek 3-4 lata, 4-5 lat, 5-6 lat, 6-7 lat
Przedmiot Edukacja przedszkolna
Dokumenty .doc
Pliki graficzne .pdf
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 21 - 30
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Nie
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności ponad 120 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

JustynaWitkowska

Jestem oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą ręki. W swojej pracy wykorzystuję różnorodne metody aktywizujące dzieci, które wykonuję sama. Na moim profilu dostępne będą materiały dla:
* nauczycieli edukacji przedszkolnej, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych.
Zapraszam serdecznie

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *