Kalendarz dla uczniów uczących się języka polskiego jako obcego na rok 2024 z ćwiczeniami

Materiał cyfrowy

Mój kalendarz językowy to innowacyjne narzędzie wspomagające naukę języka polskiego uczniów, dla których język polski stanowi język drugi. Każdemu dniu roku (prawie) przypisany jest jeden obrazek, który należy podpisać polskim słowem. Co prawda kalendarz nie narzuca jednej poprawnej odpowiedzi   i zachęca się uczniów do użycia pierwszych skojarzeń, to jednak towarzyszące jemu ćwiczenia mają na celu zasugerowanie słow.

Dołączone ćwiczenia skupiają się nie tylko na słownictwie, ale także na liczbie mnogiej mianownika, biernika oraz narzędnika. Obrazki wymagają od uczniów różnych umiejętności, od wyobraźni po logiczno-analityczne skojarzenia, np. kiedy użyć liczbę pojedyczą, a kiedy liczbę mnogą mianownika.

Kalendarz, dostosowany od poziomu A1 do B1, dla młodzieży oraz klas wczesnoszkolnych. Kalendarzowi towarzyszy zbiór najważniejszych polskich świąt i tradycji oraz dat historycznych.

Kategorie ogólne Edukacja domowa
Klasa/wiek 6-7 lat, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski dla obcokrajowców
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 21 - 30
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Nie
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica Około 360 dniom przypisany jest jeden obrazek, który dziecko musi opisać odpowiednim słowem, najlepiej odzwierciedlającym to, co widzi na obrazku. Choć nie ma jednoznacznych odpowiedzi, towarzyszące ćwiczenia mają na celu sugerowanie właściwego wyrazu. Niektóre z obrazków mogą wydawać się podobne, ponieważ prezentują te same ilustracje. Jednak zadanie polega na spostrzegawczości: niektóre z nich przedstawiają tę samą rzecz w liczbie pojedynczej, podczas gdy inne w liczbie mnogiej.
Średni czas aktywności ponad 120 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności Najlepiej podpisywać słowo każdego dnia, które jest przypisane do poszczególnej daty.

Tortoise Language Services

Jestem tłumaczem z wykształcenia oraz wykwalifikowanym i doświadczonym nauczycielem języka polskiego jako obcego. Od wielu lat mieszkam w Wielkiej Brytanii, gdzie pracuję w szkołach polskich i angielskich. Prowadzę też badania nad przekładem sztuk teatralnych z języka polskiego na włoski.
Specjalizuję się w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych w nauczaniu na poziomach A0, A1 i A2.
Dodatkowo przygotowuję młodzież do egzaminów GCSE i A-level z języka polskiego w Wielkiej Brytanii.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *