Karnawał – stacje zadaniowe

Materiał cyfrowy

Karta pracy „Karnawał” to materiał przeznaczony do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci i dorosłych. Zawiera różnorodne ćwiczenia, które obejmują rozpoznawanie części mowy, przypomnienie końcówek biernika w liczbie pojedynczej oraz końcówek przymiotnika dla każdego rodzaju i liczby. Ponadto zawiera ćwiczenia z czytania ze zrozumieniem, które obejmują teksty dotyczące tradycji karnawałowych. Nauczyciele również zapoznają uczniów z polskimi onomatopejami na przykładzie kultowej piosenki grupy Skaldów, „Z kopyta kulig rwie”. Części o poziomie A1 lub A2 są oznaczone czarną maską, a części o poziomie B1 lub B2 są oznaczone filetową maską. Załączony jest scenariusz lekcji.

#karnawał

#poskie tradycje i zwyczaje

#tłusty czwartek

Kategorie ogólne Zajęcia pozalekcyjne
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa, Edukacja dorosłych
Przedmiot Język polski dla obcokrajowców
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 15
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności 60 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Tortoise Language Services

Jestem tłumaczem z wykształcenia oraz wykwalifikowanym i doświadczonym nauczycielem języka polskiego jako obcego. Od wielu lat mieszkam w Wielkiej Brytanii, gdzie pracuję w szkołach polskich i angielskich. Prowadzę też badania nad przekładem sztuk teatralnych z języka polskiego na włoski.
Specjalizuję się w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych w nauczaniu na poziomach A0, A1 i A2.
Dodatkowo przygotowuję młodzież do egzaminów GCSE i A-level z języka polskiego w Wielkiej Brytanii.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *