Karta innowacji „Genial(l)ne powtórki”

Materiał cyfrowy

Karta innowacji pedagogicznej (do edycji, format .docx) zawiera następujące elementy:
– Nazwa innowacji/temat
– Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiego
– Imię i nazwisko osoby/osób wdrażających innowację
– Czas trwania innowacji
– Rodzaj innowacji pedagogicznej
– Osoby objęte działaniami
– Zajęcia edukacyjne objęte innowacją
– Opis innowacji pedagogicznej:
* Uzasadnienie potrzeby innowacji
* Cele innowacji pedagogicznej
* Spodziewane efekty
* Opis innowacji
* Sposoby ewaluacji
Innowacja „Genial(l)ne powtórki” wyposaży uczniów w nowe umiejętności pozwalające uporządkować i uczynić atrakcyjną samodzielną pracę powtórzeniową. Młodzież nauczy się obsługi aplikacji Genial.ly i stworzy materiały dydaktyczne w postaci interaktywnych prezentacji i/lub gier.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .docx
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *