Karta Pracy, Części ciała, Body Parts, Liczba mnoga i Zaimki He/ She oraz zworty has got/ hasn’t got/ Has … got ?

Materiał cyfrowy

Co w zestawie:

– Mini Karty obrazkowe i zdaniowe z słownictwem dotyczącym części ciała: head, nose, ear, fingers, hand, legs, fair hair, dark hair, eyes, sunglasses, mouth, chin (Strony 1-4)
– Ćwiczenia ćwiczące nazwy części ciała oraz zaadnienia gramatyczne takie jak: tworzenie liczby mnogiej, rozróżnianie wyrażeń „It is” oraz „They are”, rozróznianie zaimków he oraz she, czasownik have got dla 3 osoby liczby pojedynczej – zwroty has got, hasn’t got, has … got …? Yes, it has/ No, it hasn’t (Strony 5-10)
– Odpowiedzi do zadań (Strony 11-16)
– Karta z podziękowaniami

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 1-3)
Klasa/wiek Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4
Przedmiot Angielski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne .pdf
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *