Karty ćwiczące użycie czasowników: to be, have got, can – speaking/grammar

Materiał cyfrowy

40 Kart (8 na stronę) ćwiczących użycie czasowników: to be, have got oraz can + klucz odpowiedzi (40 kart) . Na każdej karcie znajduje się zdanie z luką, np. … I use your phone? / My brother … thirteen years old. Uczeń losuje kartę i ustnie uzupełnia zdanie czasownikiem to be, have got lub can w odpowiedniej formie. Karty mogą służyć jako 'gramatyczno-speakingowe powtórzenie dla uczniów rozpoczynających 4/5 klasę szkoły podstawowej. Karty z kluczem odpowiedzi można wydrukować na odwrocie.Dzięki czemu uczeń sprawdzi poprawność swojej odpowiedzi.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5
Przedmiot Język obcy
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Magda Rutowska-Summers

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *