Karty pracy + Czasownik CAN + nazwy czynności i umiejętności

Materiał cyfrowy

Co w zestawie?

– Ćwiczenia na czytanie i pisanie nazw czynności ; dance, walk, run, climb trees, jump, swim, dive, ride a bike, sing, draw, ride a horse, drive

– Ćwiczenia wprowadzające uczniów w użycie czasownika Can; Zwroty I can, I can’t,  Can you … ? oraz krótkie odpowiedzi Yes, I can/ No, I can’t

– Karty obrazkowe wraz z kartami zdaniowymi do nauki słownictwa, czytania, utrwalania zwrotów i zabawy (np. w memory)

– Odpwiedzi do zadań

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 1-3)
Klasa/wiek Klasa 1, Klasa 2
Przedmiot Angielski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *