Klamerkowa nauka czytania

Klamerkowa nauka czytania

Dzięki tym kartom utrwalanie czytania staje się dobrą zabawą.

W skład zestawu wchodzi 40 kart do samodzielnego wydrukowania (20 dotyczy wyrazów 3 literowych, kolejne 20 – 4 literowych). Każda karta zawiera obrazek wraz z trzema wyrazami. Tylko jeden zapis jest poprawny.

Zasady gry:

Karty należy wydrukować, najlepiej zalaminować. W zależności od pomysłu osoby prowadzącej i ilości dzieci biorących udział w zabawie należy przygotować właściwą liczbę klamerek.
Wersja 1
Karty należy położyć na środku, obrazkami do dołu. Dzieci losują karty zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nazywają to, co widzą na ilustracji, a następnie przypinają klamerkę przy właściwym (ich zdaniem) wyrazie. Za właściwą odpowiedź otrzymują 1 punkt. Po zakończonej zabawie uczniowie podają ilość właściwych odpowiedzi.
Wersja 2
Karty należy położyć na środku, obrazkami do dołu. Dzieci losują karty zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nazywają to, co widzą na ilustracji, a następnie przypinają klamerkę przy właściwym (ich zdaniem) wyrazie. Pozostali uczniowie oceniają czy wskazana litera jest prawidłowa (mogą to być karteczki z napisem „TAK”, „NIE” lub karteczki w 2 kolorach, np. kolor czerwony oznacza „TAK”, a kolor niebieski „NIE”). Punkty otrzymują wszystkie dzieci, które wskazały właściwą odpowiedź (a nie tylko osoba losująca). Po zakończonej zabawie uczniowie podają ilość właściwych odpowiedzi.
Wersja 3
Karty należy podzielić równo pomiędzy wszystkie dzieci. Każdy uczeń powinien mieć tyle klamerek ile kart. Prowadzący ustala z dziećmi w jakim czasie mają wykonać zadanie (polecam klepsydrę, minutnik, stoper). Za każdą właściwą odpowiedź otrzymują 1 punkt. Po zakończonej zabawie uczniowie podają ilość właściwych odpowiedzi.
Zasady gry można dowolnie konfigurować.
Zalety gry:
doskonalenie techniki i tempa czytania
ćwiczenie pamięci
utrwalanie pisowni wyrazów

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 1-3)
Klasa/wiek 5-6 lat, 6-7 lat, Klasa 1, Klasa 2
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne .jpg
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja

Musisz się zalogować i musiałes pobrać ten plik, aby wysłać recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *