Lekcja z przesiadką – fonetyka

Materiał cyfrowy

Lekcje z przesiadką to według mnie najlepsza metoda na powtórzenie materiału przed pracą klasową. Przygotowujemy tyle zadań, ile mamy dzieci w klasie. Ustawiamy stół z odpowiednią ilością miejsc dookoła. Przed każdym krzesłem kładziemy kartkę z poleceniem, na wykonanie którego uczeń ma 1 lub 2 minuty (w zależności od ilości zadań). Po upływie wyznaczonego czasu przesiada się o jedno miejsce w prawo i realizuje kolejne zadanie. Powtarzamy tę czynność aż do momentu, gdy uczniowie wykonają wszystkie polecenia (i wrócą na swoje miejsce startowe). Tę część lekcji pracują indywidualnie. Uczeń rozwiązuje zadania pod presją czasu, potem sprawdza poprawność ich wykonania, gdy są omawiane na forum klasy, po czym sam diagnozuje swoje mocne i słabe strony. Wie, nad czym jeszcze musi popracować.

Przed Wami zestaw powtórzeniowy dotyczący fonetyki. Zawiera on:
– polecenia do wycięcia i rozłożenia na stanowiskach pracy (19) – dotyczą: głosek, liter, sylab, funkcji litery „i”, upodobnień pod względem dźwięczności, uproszczeń grup spółgłoskowych, akcentu,
– kartę pracy dla ucznia,
– kartę odpowiedzi dla nauczyciela,
– sprawdzian (z analogicznymi zadaniami),
– odpowiedzi do sprawdzianu.

Lekcja przeprowadzona tą metodą ma trzy fazy:
– wprowadzenie (5 minut),
– wykonywanie zadań przez uczniów (20 minut) – po minucie na jedno polecenie,
– omówienie poprawnych odpowiedzi i wyjaśnienia nauczyciela (20 minut).

Materiał zawiera 18 stron.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *