Lekcja z przesiadką – imiesłowy

Materiał cyfrowy

Lekcje z przesiadką to według mnie najlepsza metoda na powtórzenie materiału przed pracą klasową. Przygotowujemy tyle zadań, ile mamy dzieci w klasie (jeśli grupa jest duża 50% tej liczby). Ustawiamy stół z odpowiednią ilością miejsc dookoła (lub dwa stoły w licznej klasie). Przed każdym krzesłem kładziemy kartkę z poleceniem, na wykonanie którego uczeń ma 1 lub 2 minuty (w zależności od ilości zadań). Prosimy dzieci o samodzielną pracę – to ważne, jeśli diagnoza ma być skuteczna. Uczeń rozwiązuje zadania pod presją czasu, potem sprawdza poprawność ich wykonania, gdy są omawiane na forum klasy, po czym sam diagnozuje swoje mocne i słabe strony. Wie, nad czym jeszcze musi popracować.

Przed Wami zestaw powtórzeniowy dotyczący imiesłowów.
Zawiera on:
– polecenia do wycięcia i rozłożenia na stanowiskach pracy (9),
– kartę pracy dla ucznia,
– kartę odpowiedzi dla nauczyciela,

Lekcja przeprowadzona tą metodą ma trzy fazy:
– wprowadzenie (5 minut),
– wykonywanie zadań przez uczniów (20 minut) – po dwie minuty na jedno polecenie,
– omówienie poprawnych odpowiedzi i wyjaśnienia nauczyciela (20 minut).

Materiał zawiera 9 stron.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *