Liczby naturalne – powtórzenie wiadomości (stacje zadaniowe)

Materiał cyfrowy

Materiał zawiera powtórzenie wiadomości z zakresu liczb naturalnych:

  • kolejność wykonywania działań,
  • podzielność,
  • rozkład na czynniki pierwsze,
  • NWW, NWD
  • skala
  • zadania tekstowe,
  • średnia arytmetyczna,
  • prędkość, droga czas.

Zadania przygotowane w postaci stacji. Można wykorzystać na lekcji powtórzeniowej lub na dodatkowych zajęciach. Stacje rozwieszamy w różnych miejscach. Należy podzielić zespół na grupy i każdej grupie przekazać kartę pracy, na której nauczyciel w miejscu START wpisuje różne numery stacji, tak, aby grupy zaczynały w innych miejscach. Nauczyciel posiada kartę odpowiedzi. Jeżeli grupa otrzymuje odpowiedź, która cofa ją do stacji przy której już była nauczyciel może wskazać, które zadanie źle rozwiązała i cofnąć uczniów do tego zadania.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Matematyka
Dokumenty .doc
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

MATgry

Jestem nauczycielką matematyki. Przez pierwsze 11 lat uczyłam w gimnazjum, a od 9 lat uczę w szkole podstawowej. Mój zawód to moja pasja. Uwielbiam uczyć. Staram się aby moje lekcje były ciekawe i dostosowuję zawsze metody do zespołu, z którym pracuję. Tworzę swoje materiały w oparciu o podstawę programową i podręcznik, z którego korzystam. Pracuję z uczniami mającymi trudności w nauce na zajęciach wyrównawczych oraz z uczniami szczególnie uzdolnionymi, przygotowując ich do konkursów matematycznych.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *