List otwarty. Elementy retoryczne. Ćwiczenia redakcyjne. Kamienie na szaniec. Przyjaciele. W pustyni i w puszczy

Materiał cyfrowy

List otwarty: elementy retoryczne. Ćwiczenia redakcyjne. Materiały zawierają karty pracy z ćwiczeniami w zakresie redagowania listu otwartego, które nawiązują do lektur: „Kamienie na szaniec”, bajka „Przyjaciele”,  „W pustyni i w puszczy”. 

Karty pracy [wklejki]  w kilku wersjach: dla ucznia, wersja dla nauczyciela, wersja do edycji.

Cykl zajęć zaczynamy po omówieniu wiersza – listu otwartego T. Różewicza „List do ludożerców”. Uczniowie poznają wówczas formę listu otwartego na przykładzie poezji. Na kolejnej lekcji ćwiczymy pisanie tej formy wypowiedzi, zaczynając od wstępnych ćwiczeń z kartą pracy zawierającą elementy retoryczne – tabela z rozsypanką i elementami retorycznymi. Potem uczniowie redagują list otwarty na temat motywu przyjaźni – karta pracy ze słownictwem do bajki „Przyjaciele” oraz utworu „W pustyni i w puszczy”. Przy okazji ćwiczymy poprawne stosowanie interpunkcji [przecinków] – jedno z ćwiczeń w karcie pracy. Ostatnia karta pracy dotyczy lektury „Kamienie na szaniec”. Zawiera słownictwo przydatne do zredagowania listu otwartego skierowanego do władz szkoły z apelem o nadanie szkole imienia Szarych Szeregów. Uczniowie obok słownictwa otrzymują wskazówki co do zastosowania takich elementów retorycznych w swojej pracy, jak:  Miejscowość i data –  Nagłówek – Wstęp –  Wskazanie problemu i określenie własnego stanowiska – Rozwinięcie – Zwroty do adresata – Zwroty o charakterze apelu, wywierające nacisk na adresata – Wykrzykniki / Powtórzenia / Pytania retoryczne – Pierwszy argument / Przykład – Drugi argument / Przykład – Podsumowanie i wnioski  – Zamknięcie – Wnioski końcowe – APEL – Zwrot pożegnalny i podpis.

[Jedna z kart pracy została oparta na ćwiczeniu z zeszytu ćwiczeń  klasa 8 Nowa Era: temat „List otwarty”. Zostało ono dostosowane do możliwości słabszej klasy].

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .docx
Pliki graficzne .pdf
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 9
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Ręka do polskiego

polonistka, redaktorka i korektorka, recenzentka i autorka

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *