Matematyka. Szkoła Podstawowa. Wielokąty foremne. Pakiet rysowanych kart pracy

Materiał cyfrowy

Wielokąty foremne. Pakiet rysowanych kart pracy to pakiet dwóch rysowanych kart pracy Wielokąty foremne oraz Wielokąty foremne. Zadania.

Po zakupie produktu należy wydrukować wybrane strony tj. karty pracy do uzupełnienia.

Zawartość:

  • rysowana karta pracy Wielokąty foremne,
  • rysowana karta pracy Wielokąty foremne. Zadania,
  • przykład wypełnienia karty Wielokąty foremne,
  • przykład wypełnienia karty Wielokąty foremne. Zadania,
  • instrukcja.

Typ szkoły: Szkoła podstawowa

Klasa: klasa 7 i klasa 8 szkoły podstawowej

Podstawa programowa:

SP VII-VIII .IX.1 uczeń zna pojęcie wielokąta foremnego,

SP IV-VI IX.5 uczeń zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur,

SP IV-VI IX.5 uczeń rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne,

SP IV-VI IX.2  uczeń konstruuje trójkąt o danych trzech bokach i ustala możliwość zbudowania trójkąta na podstawie nierówności trójkąta.

Format pliku: plik .PDF do samodzielnego wydruku

Liczba stron: 7

ISBN: 978-83-968008-4-8

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Matematyka
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Matematyczne obrazki

Matematyczne obrazki powstały z potrzeby serca, aby wspierać uczniów przez przekazywanie im wiedzy matematycznej w krótkiej, zabawnej i obrazkowej formie. Z upływem czasu okazało się jednak, że jest ono głównie źródłem inspiracji dla nauczycieli matematyki.

Publikując kolejny matematyczny obrazek wysyłam w świat intencję, aby edukatorzy celowo korzystali z myślenia wizualnego podczas zajęć matematycznych.

W moim sklepie znajdziesz:
- ukryte obrazki wykonane w Google Sheets,
- pixel arty wykonane w Google Sheets,
- labirynty matematyczne do druku,
- sudoku do druku,
- rysowane karty pracy do druku,
- ćwiczeniowe karty pracy do druku,
- nagrania szkoleń związanych z wykorzystywaniem myślenia wizualnego w nauczaniu i uczeniu się matematyki.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *