MEDIARE: W poszukiwaniu drogi do porozumienia. Techniki mediacyjne w edukacji włączającej

Materiał cyfrowy

Pakiet edukacyjny do wspierania uczniów i uczennic ze zróżnicowanymi potrzebami doświadczających problemów, trudnych sytuacji oraz konfliktów przeznaczony dla mediatorów, wychowawców, pedagogów, psychologów,  nauczycieli, edukatorów i innych specjalistów w szkole/przedszkolu

Książka to praktyczny poradnik dla wszystkich tych, którzy aktywnie poszukują dobrej drogi prowadzącej do porozumienia. Autorka proponuje w nim wykorzystanie technik mediacyjnych do wspierania osób doświadczających problemów, trudnych sytuacji oraz konfliktów. Mediacje szkolne, rówieśnicze albo międzykulturowe mogą stanowić skuteczną metodę rozwiązywania konfliktów w zróżnicowanych zespołach działających w różnych społecznościach edukacyjnych. To równie efektywny sposób wspierania dzieci z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi, które znajdują się w trudnych dla siebie sytuacjach.

Zestaw umieszczonych w pakiecie zróżnicowanych materiałów edukacyjnych oraz wychowawczych pozwala na projektowanie dowolnych form wsparcia z wykorzystaniem: opowiadań edukacyjnych, zadań rozwojowych, kart pracy, list kontrolnych, ćwiczeń leksykalnych, kart sentencji,  formularzy dokumentów oraz quizów edukacyjnych. Rekomendowana procedura planowania i organizowania doskonalenia oraz rozwijania kompetencji osób uczących się oparta została na autorskim scenariuszu zajęć, który zawiera cztery etapy cyklu uczenia się Davida A. Kolba. Sprawdzone w praktyce rozwiązanie wpisuje się w koncepcję edukacji włączającej oraz uwzględnia  zasady uniwersalnego projektowania w edukacji.

Wszystko po to, aby proces uczenia się samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów i konfliktów oraz radzenia sobie z trudnościami zyskał wartość intuicyjnego oraz inspirującego doświadczenia na miarę możliwości wszystkich uczniów i uczennic.

SPIS TREŚCI

 

1.     Wprowadzenie, s. 5

2.     Artykuły, s. 11 

· Różnorodne aspekty edukacji włączającej, s. 13

· Wspieranie dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami oraz doświadczeniami, s. 25

· Rozwiązywanie konfliktów w zróżnicowanym zespole, s. 45

· Techniki mediacyjne w poszukiwaniu porozumienia, s. 61

· Projektowanie uniwersalne zajęć do wspierania uczniów i uczennic doświadczających trudności, s. 8

3.     Sytuacje edukacyjno-społeczne, s. 109

·     Śmiech przez łzy

·     Odetchnąć świeżym powietrzem

·     Wyrównany rachunek

·     Strach ma wielkie oczy

·     Wrogi język obcy

·     Słodki jak cukierek

·     Słomiany zapał

·     Mniej znaczy więcej

4.     Słowa-klucze, s. 159

·     kompromis

·     komunikacja

·     konflikt

·     mediacja

·     mediator

·     porozumienie

·     problem

·     trudna sytuacja

·     ugoda

·     współpraca

5.     Zadania rozwojowe, s. 241

·     20 pytań rozwojowych

·     1 krótki komentarz

·     4 parafrazy tekstu

·     12 zdań pytajnych

·     6 kroków bez porażek

·     5 elementów doświadczania

·     4 szczególne zasoby

·     6 etapów mediacji

·     10 słów w mediacji

·     8 zdań z lukami

6.     Karty pracy, s. 257

·     5 sposobów rozwiązywania konfliktów

·     4 etapy rozwiązania konfliktu

·     5 grup przyczyn konfliktu

·     7 etapów przebiegu mediacji

·     5 zasad prowadzenia mediacji

·     8 kluczowych zadań mediatora

·     7 technik aktywnego słuchania

·     2 sposoby zadawania pytań

·     4 zasady budowania atmosfery

·     4 formy niewerbalnego komunikowania

7.     Metody  uczenia się, s. 269

·     Analiza Pola Siły

·     Analiza Swot

·     Diagram Samooceny

·     Karo

·     Kontrakt

·     Metaplan

·     Metoda 5 Pytań

·     Metoda Grow

·     Metoda Trójkąta

·     Odwrócony Scenariusz

8.     Listy kontrolne, s. 281

·     Warunki dobrej współpracy

·     Pozytywne cechy konfliktu

·     Postawy wobec konfliktu

·     Różne źródła konfliktów

·     Detektory szkolnego konfliktu

·     Potrzebne umiejętności mediatora

·     Ważne zadania mediatora

·     Cele kluczowe mediacji

·     Bariery porozumienia w mediacji

·     Dokumenty w procesie mediacji

9.     Karty sentencji, s. 293

·     Cytaty na temat konfliktów i sporów

·     Aforyzmy mówiące o rozwiązywaniu problemów

·     Cytaty motywujące do działania

10. Formularze dokumentów, s. 305

·     Zaproszenie na mediację

·     Prośba o mediację

·     Wniosek o przeprowadzenie mediacji

·     Zgoda na mediację

·     Odmowa mediacji

·     Umowa o przeprowadzenie mediacji

·     Karta mediacji

·     Ugoda mediacyjna

·     Porozumienie

·     Protokół z mediacji

11. Quizy edukacyjne, s. 317

·     Ile wiesz o współpracy?

·     Co robisz, aby rozwiązać problem?

·     Co wiesz o rozwiązywaniu konfliktów?

·     Czy znajdziesz przyczynę sporu?

·     Czy umiesz rozpoznać pozytywne cechy konfliktu?

·     Jak dużo wiesz o metodach aktywnego słuchania?

·     Czy widzisz bariery komunikacyjne?

·     Czy możesz zostać mediatorem?

·     Jak dobrze znasz zasady mediacji?

·     Czy dopasujesz pytania do etapów mediacji

12. Polecane publikacje, s. 3

Kategorie ogólne Edukacja specjalna
Klasa/wiek 4-5 lat, 5-6 lat, 6-7 lat, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Rozwój społeczno-emocjonalny
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne .jpg
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

EduBook

Jestem pedagożką, polonistką, edukatorką oraz redaktorką. Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w sferze profilaktyki oraz kompetencji kluczowych, a także w procesowym doskonaleniu kadr oświaty w zakresie rozwoju zawodowego. Zdobyłam uprawnienia pedagoga, nauczyciela, coacha, mediatora szkolnego, organizatora rozwoju edukacji, trenera kompetencji kluczowych oraz e-nauczyciela. Posiadam wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy edukacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej oraz jako doradczyni zawodowa. Przygotowuję również autorskie opracowania, pakiety oraz artykuły z zakresu edukacji, dydaktyki i wychowania.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *