„MUCHY – CZĘŚCI MOWY”

Materiał cyfrowy

Zestaw zawiera plansze A4 i A3 z nazwami części mowy. Ponadto do dyspozycji jest prezentacja (z możliwością edycji) z wyrazami do wyświetlenia uczniom i karty z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, przysłówkami i liczebnikami do wydruku.

Instrukcja: Dziecko dostaje planszę z kocem piknikowym. Nauczyciel pokazuje lub dyktuje dziecku wyraz. Następnie uczeń przypasowuje wyraz do odpowiedniej grupy, czasowników, przymiotników, rzeczowników itp. przez uderzenie odpowiedniej muchy packą.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 1-3)
Klasa/wiek Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *